Tonery a spotrebný mat. - Fuser kit do tlačiarne

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Tonery a spotrebný mat. - Fuser kit do tlačiarne
Kód zákazky: Z20244508
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30125000-1
Predpokladaná hodnota: 314,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 7.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Prešovská univerzita v Prešove
Adresa: Ul. 17. novembra
08001 Prešov
NUTS: -
Miesto dodania: ul. 17. novembra č.15, Rektorát, Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS