Nákup úžitkových motorových vozidiel s nižšou hmotnosťou - nové

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup úžitkových motorových vozidiel s nižšou hmotnosťou - nové
Kód zákazky: Z20244412
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34100000-8
Ostatné CPV: 34144700-5
60000000-8
Predpokladaná hodnota: 150 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 7.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Štúrova
94965 Nitra
NUTS: -
Miesto dodania: Štúrova ul. č. 147, Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS