Odvoz a likvidácia nemocničného odpadu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Odvoz a likvidácia nemocničného odpadu
Kód zákazky: Z20244475
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90520000-8
Predpokladaná hodnota: 9 896,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.6.2024 14:05
Vyhlásenie: 6.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Nábr. I. Krasku
92112 Piešťany
NUTS: -
Miesto dodania: Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty