Pomôcky a materiál na polygrafickú výrobu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Pomôcky a materiál na polygrafickú výrobu
Kód zákazky: Z20244449
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 42991500-4
Predpokladaná hodnota: 1 929,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.6.2024 14:00
Vyhlásenie: 6.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS