Učebné pomôcky - zdravotnícky sektor

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Učebné pomôcky - zdravotnícky sektor
Kód zákazky: Z20244477
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33196000-0
Predpokladaná hodnota: 752,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.6.2024 09:30
Vyhlásenie: 6.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Prešovská univerzita v Prešove
Adresa: Ul. 17. novembra
08001 Prešov
NUTS: -
Miesto dodania: Partizánska 1, Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove,, Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty