Kalibrácie meradiel na meranie elektrických a magnetických veličín.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kalibrácie meradiel na meranie elektrických a magnetických veličín.
Kód zákazky: Z20244471
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 50433000-9
Predpokladaná hodnota: 2 420,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.6.2024 10:15
Vyhlásenie: 6.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS