Pracovná obuv

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Pracovná obuv
Kód zákazky: Z20244464
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 18830000-6
Predpokladaná hodnota: 104,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.6.2024 12:05
Vyhlásenie: 6.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tr. A. Hlinku
94901 Nitra
NUTS: -
Miesto dodania: Hodžova ulica č. 1, Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Pracovná obuv (Z20244464)