Nákup 1 ks Samozberného zametača s odsávaním - nadstavba na vozidlo MAN

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup 1 ks Samozberného zametača s odsávaním - nadstavba na vozidlo MAN
Kód zákazky: Z20244468
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34921100-0
Ostatné CPV: 60000000-8
Predpokladaná hodnota: 212 089,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.6.2024 12:00
Vyhlásenie: 6.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Centrum výcviku Lešť
Adresa: Lešť
96263 Lešť (vojenský obvod)
NUTS: -
Miesto dodania: Pliešovce, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS