Motorová nafta

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Motorová nafta
Kód zákazky: Z20244473
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09134100-8
Predpokladaná hodnota: 12 500,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.6.2024 13:00
Vyhlásenie: 6.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Technické služby mesta Trebišov
Adresa: Stavebná 2165/2
07501 Trebišov
NUTS: -
Miesto dodania: Trebišov, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Motorová nafta (Z20244473)