Kovové skrine

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kovové skrine
Kód zákazky: Z20244369
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39141300-5
Predpokladaná hodnota: 598,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 6.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Slovenská
94034 Nové Zámky
NUTS: -
Miesto dodania: Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Kovové skrine (Z20244369)