Originál tonery

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Originál tonery
Kód zákazky: Z20244448
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30125110-5
Predpokladaná hodnota: 650,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 6.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Senec
Adresa: Mierové nám.
90301 Senec
NUTS: -
Miesto dodania: Senec, Senec, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty