Umývanie osobných motorových vozidiel

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Umývanie osobných motorových vozidiel
Kód zákazky: Z20244429
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 50112300-6
Predpokladaná hodnota: 1 667,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.6.2024 14:55
Vyhlásenie: 5.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty