Filter skladaný a vrecká filtračné

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Filter skladaný a vrecká filtračné
Kód zákazky: Z20244420
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39713431-3
Predpokladaná hodnota: 408,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.6.2024 09:13
Vyhlásenie: 5.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Jaslovské Bohunice
919 30 Jaslovské Bohunice
NUTS: -
Miesto dodania: Jaslovské Bohunice, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty