Dodávka originálnych a kompatibilných tonerov do tlačiarní

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka originálnych a kompatibilných tonerov do tlačiarní
Kód zákazky: Z20244422
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30125100-2
Predpokladaná hodnota: 7 622,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.6.2024 09:10
Vyhlásenie: 5.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Dolnozemská cesta
85235 Bratislava - mestská časť Petržalka
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS