Potrubia, príruby a tvarovky pozinkované

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Potrubia, príruby a tvarovky pozinkované
Kód zákazky: Z20244431
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39370000-6
Predpokladaná hodnota: 6 208,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.6.2024 15:37
Vyhlásenie: 5.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04248 Košice
NUTS: -
Miesto dodania: Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty