Podpora prostredia pre virtualizáciu LAN siete pri zachovaní pôvodnej funkcionality

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Podpora prostredia pre virtualizáciu LAN siete pri zachovaní pôvodnej funkcionality
Kód zákazky: Z20244345
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 72261000-2
Predpokladaná hodnota: 158 400,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 5.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Demänovská cesta
03101 Liptovský Mikuláš
NUTS: -
Miesto dodania: Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS