Revízie a opravy individuálnych dýchacích prístrojov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Revízie a opravy individuálnych dýchacích prístrojov
Kód zákazky: Z20244389
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 50413200-5
Predpokladaná hodnota: 4 636,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.6.2024 09:48
Vyhlásenie: 5.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Zemianske Kostoľany, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS