Dodávka zemného plynu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka zemného plynu
Kód zákazky: Z20244399
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09123000-7
Predpokladaná hodnota: 67 215,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 5.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Štátna pokladnica
Adresa: Radlinského
81005 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty