Náterové hmoty, farby a riedidlá

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Náterové hmoty, farby a riedidlá
Kód zákazky: Z20244384
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44810000-1
Predpokladaná hodnota: 1 597,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 5.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty