Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží
Kód zákazky: Z20244375
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09134100-8
Predpokladaná hodnota: 18 750,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 4.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Partizánska
07101 Michalovce
NUTS: -
Miesto dodania: Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS