Obstaranie SSD diskov a pamätí RAM

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obstaranie SSD diskov a pamätí RAM
Kód zákazky: Z20244370
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30236110-6
Predpokladaná hodnota: 2 422,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.6.2024 11:37
Vyhlásenie: 4.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Rožňava, Rožňava, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty