Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie
Kód zákazky: Z20244346
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39222100-5
Ostatné CPV: 39222110-8
60000000-8
Predpokladaná hodnota: 3 060,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.6.2024 10:20
Vyhlásenie: 4.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Borovianska cesta 1, Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS