Mobilné, ochranné oplotenie a zábrany

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Mobilné, ochranné oplotenie a zábrany
Kód zákazky: Z20244357
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44312300-3
Ostatné CPV: 60000000-8
Predpokladaná hodnota: 588,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.6.2024 08:59
Vyhlásenie: 4.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Šafárikova 9, Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty