Tmely, konzervačné materiály a lepidlá

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Tmely, konzervačné materiály a lepidlá
Kód zákazky: Z20244335
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44831100-5
Predpokladaná hodnota: 1 908,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.6.2024 14:00
Vyhlásenie: 4.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Kpt. Nálepku 1, Trebišov, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty