Preventívne rehabilitácie formou liečebno-preventívnej starostlivosti príslušníkom finančnej správy - indikácia chorôb X., kožné choroby

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Preventívne rehabilitácie formou liečebno-preventívnej starostlivosti príslušníkom finančnej správy - indikácia chorôb X., kožné choroby
Kód zákazky: Z20244107
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 85312500-4
Predpokladaná hodnota: 372,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 6.6.2024 13:15
Vyhlásenie: 3.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Lazovná
97401 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: EKS