Tlačiarenské služby

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Tlačiarenské služby
Kód zákazky: Z20244276
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 79810000-5
Predpokladaná hodnota: 8 100,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 6.6.2024 12:00
Vyhlásenie: 3.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Trnavská arcidiecézna charita
Adresa: Ulica Hlavná 17/43
91701 Trnava
NUTS: -
Miesto dodania: Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty