Nákup a dodávka nových počítačov - Pracovných staníc

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup a dodávka nových počítačov - Pracovných staníc
Kód zákazky: Z20244261
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30214000-2
Predpokladaná hodnota: 7 200,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 3.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Centrum výcviku Lešť
Adresa:
96263 Lešť (vojenský obvod)
NUTS: -
Miesto dodania: Lešť (vojenský obvod), Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS