Elektronické stravovacie poukážky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Elektronické stravovacie poukážky
Kód zákazky: Z20244277
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30199770-8
Predpokladaná hodnota: 53 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.6.2024 08:55
Vyhlásenie: 3.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Čaklov
Adresa: Čaklov 116
09435 Čaklov
NUTS: -
Miesto dodania: Čaklov, Vranov nad Topľou, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty