Veľkokapacitná priebežná umývačka riadu s príslušenstvom

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Veľkokapacitná priebežná umývačka riadu s príslušenstvom
Kód zákazky: Z20244279
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 42959000-3
Predpokladaná hodnota: 8 650,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.6.2024 08:48
Vyhlásenie: 3.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: VITALITA n.o. LEHNICE
Adresa: Lehnice
93037 Lehnice
NUTS: -
Miesto dodania: Lehnice, Dunajská Streda, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS