Kuchynské vybavenie pre domácnosť a kanceláriu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kuchynské vybavenie pre domácnosť a kanceláriu
Kód zákazky: Z20244284
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39711310-5
Predpokladaná hodnota: 373,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 6.6.2024 10:24
Vyhlásenie: 3.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS