Nákup stravných poukážok na 12 mesiacov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup stravných poukážok na 12 mesiacov
Kód zákazky: Z20244259
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30199770-8
Ostatné CPV: 60000000-8
Predpokladaná hodnota: 87 800,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.6.2024 11:00
Vyhlásenie: 3.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Spojená škola
Adresa: Školská
97405 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Školská 7, Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty