Nádoby a obaly

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nádoby a obaly
Kód zákazky: Z20244260
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44613800-8
Predpokladaná hodnota: 1 190,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 6.6.2024 08:10
Vyhlásenie: 3.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Hlohovec, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Nádoby a obaly (Z20244260)