Elektroinštalačný materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Elektroinštalačný materiál
Kód zákazky: Z20244262
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 31681000-3
Predpokladaná hodnota: 1 300,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 7.6.2024 13:00
Vyhlásenie: 3.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04248 Košice
NUTS: -
Miesto dodania: Trebišov, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty