PC monitor

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: PC monitor
Kód zákazky: Z20244253
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30231000-7
Predpokladaná hodnota: 200,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 6.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 31.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Dúbravská cesta 6184/9
84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: PC monitor (Z20244253)