Kancelársky počítač a monitory 34"

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kancelársky počítač a monitory 34"
Kód zákazky: Z20244248
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30213300-8
Predpokladaná hodnota: 2 558,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 6.6.2024 11:00
Vyhlásenie: 31.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Vojtecha Spanyola
01207 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty