NAS úložisko + HDD

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: NAS úložisko + HDD
Kód zákazky: Z20244216
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30237000-9
Predpokladaná hodnota: 1 630,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 5.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 31.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Žilinská univerzita v Žiline
Adresa: Univerzitná
01026 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty