Sanitárne vybavenie, svietidlá do poľa a príslušenstvo

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Sanitárne vybavenie, svietidlá do poľa a príslušenstvo
Kód zákazky: Z20244239
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 24955000-3
Predpokladaná hodnota: 5 321,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 5.6.2024 11:25
Vyhlásenie: 31.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS