Softvér na ochranu operačného systému a diskov a podpora na 1 rok

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Softvér na ochranu operačného systému a diskov a podpora na 1 rok
Kód zákazky: Z20244217
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 48900000-7
Predpokladaná hodnota: 3 480,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 5.6.2024 14:30
Vyhlásenie: 31.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tr. A. Hlinku
94901 Nitra
NUTS: -
Miesto dodania: Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS