Obnova ročnej podpory softvérového produktu Citrix Virtual Apps Advanced Edition

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obnova ročnej podpory softvérového produktu Citrix Virtual Apps Advanced Edition
Kód zákazky: Z20244209
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 48000000-8
Predpokladaná hodnota: 15 600,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 7.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 30.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Švermova
97404 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS