Mobilná klimatizácia

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Mobilná klimatizácia
Kód zákazky: Z20244213
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39717200-3
Predpokladaná hodnota: 5 707,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 7.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 30.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Topoľčany, Topoľčany, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty