Technologické zariadenia stravovacích prevádzok

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Technologické zariadenia stravovacích prevádzok
Kód zákazky: Z20244135
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39312000-2
Predpokladaná hodnota: 2 231,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 30.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie Štefana Kluberta 1590/7
05401 Levoča
NUTS: -
Miesto dodania: Levoča, Levoča, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS