Čerstvý chlieb, pečivo, pekárske a cukrárenské výrobky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Čerstvý chlieb, pečivo, pekárske a cukrárenské výrobky
Kód zákazky: Z20244204
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 15612500-6
Predpokladaná hodnota: 13 650,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.6.2024 13:30
Vyhlásenie: 30.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Zariadenie pre seniorov - Smaragd
Adresa: Sládkovičova 30
94701 Hurbanovo
NUTS: -
Miesto dodania: Hurbanovo, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS