Zariadenia na klimatizáciu, cirkuláciu vzduchu a príslušenstvo

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zariadenia na klimatizáciu, cirkuláciu vzduchu a príslušenstvo
Kód zákazky: Z20244171
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39717200-3
Predpokladaná hodnota: 2 376,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 5.6.2024 14:00
Vyhlásenie: 30.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Demänová, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS