Dodávka zemného plynu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka zemného plynu
Kód zákazky: Z20244185
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09123000-7
Predpokladaná hodnota: 19 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 5.6.2024 11:00
Vyhlásenie: 30.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Okresný súd Nitra
Adresa: Štúrova 9
94901 Nitra
NUTS: -
Miesto dodania: Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty