Dodávka Hardware security module (ďalej len HSM zariadenie) vrátane podpory v trvaní 3 roky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka Hardware security module (ďalej len HSM zariadenie) vrátane podpory v trvaní 3 roky
Kód zákazky: Z20244188
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 35113300-2
Predpokladaná hodnota: 36 523,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 30.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Národný bezpečnostný úrad
Adresa: Budatínska
85106 Bratislava - mestská časť Petržalka
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS