Fotopasca TETRAO Spromise S328 30Mpx 940nm MMS/4G s príslušenstvom

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Fotopasca TETRAO Spromise S328 30Mpx 940nm MMS/4G s príslušenstvom
Kód zákazky: Z20244174
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 38650000-6
Predpokladaná hodnota: 2 393,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 30.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS