Predlžovacie káble s prepäťovou ochranou

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Predlžovacie káble s prepäťovou ochranou
Kód zákazky: Z20243998
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 31224810-3
Predpokladaná hodnota: 17 988,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 5.6.2024 09:15
Vyhlásenie: 29.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Lazovná
97401 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: EKS