Zdravotnícky prístroj - Zváračka sterilizačných obalov + manual

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zdravotnícky prístroj - Zváračka sterilizačných obalov + manual
Kód zákazky: Z20244162
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33196000-0
Predpokladaná hodnota: 455,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 7.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 29.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Prešovská univerzita v Prešove
Adresa: Ul. 17. novembra
08001 Prešov
NUTS: -
Miesto dodania: Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS