Laboratórne zariadenie na stanovenie dusíka a obsahu bielkovín Kjeldahlovou metódou

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Laboratórne zariadenie na stanovenie dusíka a obsahu bielkovín Kjeldahlovou metódou
Kód zákazky: Z20244141
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39300000-5
Predpokladaná hodnota: 81 046,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 5.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 29.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Jánoškova
02601 Dolný Kubín
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS