Nákup kancelárskeho papiera - formát A4

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup kancelárskeho papiera - formát A4
Kód zákazky: Z20244136
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30197642-8
Predpokladaná hodnota: 664,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 7.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 29.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Martina Rázusa
01001 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Čadca, Čadca, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty